Podatność CVE-2014-1427


Publikacja: 2019-04-22

Opis:
A vulnerability in the REST API of Ubuntu MAAS allows an attacker to cause a logged-in user to execute commands via cross-site scripting. This issue affects MAAS versions prior to 1.9.2.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Canonical -> Metal as a service 

 Referencje:
https://launchpad.net/maas/+milestone/1.9.2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top