Podatność CVE-2014-1645


Publikacja: 2014-03-28   Modyfikacja: 2014-03-29

Opis:
SQL injection vulnerability in forcepasswd.do in the management GUI in Symantec LiveUpdate Administrator (LUA) 2.x before 2.3.2.110 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via unspecified vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Symantec LiveUpdate Administrator 2.3.2.99 Password Reset / SQL Injection
Stefan
29.03.2014

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Symantec -> Liveupdate administrator 

 Referencje:
http://www.symantec.com/security_response/securityupdates/detail.jsp?fid=security_advisory&pvid=security_advisory&year=&suid=20140327_00
https://www.sec-consult.com/fxdata/seccons/prod/temedia/advisories_txt/20140328-0_Symantec_LiveUpdate_Administrator_Multiple_vulnerabilities_wo_poc_v10.txt
http://www.securityfocus.com/bid/66400
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2014-03/0172.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top