Podatność CVE-2014-1906


Publikacja: 2014-03-06   Modyfikacja: 2014-03-07

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in the VideoWhisper Live Streaming Integration plugin before 4.29.5 for WordPress allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) m parameter to lb_status.php; (2) msg parameter to vc_chatlog.php; n parameter to (3) channel.php, (4) htmlchat.php, (5) video.php, or (6) videotext.php; (7) message parameter to lb_logout.php; or ct parameter to (8) lb_status.php or (9) v_status.php in ls/.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Videowhisper -> Live streaming integration plugin 

 Referencje:
https://www.htbridge.com/advisory/HTB23199
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/91477
http://packetstormsecurity.com/files/125454

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top