Podatność CVE-2014-2075


Publikacja: 2014-02-27

Opis:
TIBCO Enterprise Administrator 1.0.0 and Enterprise Administrator SDK 1.0.0 do not properly enforce administrative authentication requirements, which allows remote attackers to execute arbitrary commands via unspecified vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
TIBCO Enterprise Administrator Vulnerability
TIBCO
27.02.2014

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Tibco -> Enterprise administrator 
Tibco -> Enterprise administrator sdk 

 Referencje:
http://www.tibco.com/multimedia/enterprise_administator_advisory_20140226_tcm8-20533.txt
http://www.tibco.com/mk/advisory.jsp

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top