Podatność CVE-2014-2250


Publikacja: 2014-03-24

Opis:
The random-number generator on Siemens SIMATIC S7-1200 CPU PLC devices with firmware before 4.0 does not have sufficient entropy, which makes it easier for remote attackers to defeat cryptographic protection mechanisms and hijack sessions via unspecified vectors, a different vulnerability than CVE-2014-2251.

Typ:

CWE-310

(Cryptographic Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
8.3/10
8.5/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Pełny
Affected software
Siemens -> Simatic s7 cpu-1211c 
Siemens -> Simatic s7 cpu 1212c 
Siemens -> Simatic s7 cpu 1214c 
Siemens -> Simatic s7 cpu 1215c 
Siemens -> Simatic s7 cpu 1217c 
Siemens -> Simatic s7 cpu 1200 firmware 

 Referencje:
http://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-14-079-02
http://www.siemens.com/innovation/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-654382.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top