Podatność CVE-2014-2256


Publikacja: 2014-03-24

Opis:
Siemens SIMATIC S7-1200 CPU PLC devices with firmware before 4.0 allow remote attackers to cause a denial of service (defect-mode transition) via crafted ISO-TSAP packets, a different vulnerability than CVE-2014-2257.

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Siemens -> Simatic s7 cpu-1211c 
Siemens -> Simatic s7 cpu 1212c 
Siemens -> Simatic s7 cpu 1214c 
Siemens -> Simatic s7 cpu 1215c 
Siemens -> Simatic s7 cpu 1217c 
Siemens -> Simatic s7 cpu 1200 firmware 

 Referencje:
http://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-14-079-02
http://www.siemens.com/innovation/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-654382.pdf

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top