Podatność CVE-2014-2321


Publikacja: 2014-03-11

Opis:
web_shell_cmd.gch on ZTE F460 and F660 cable modems allows remote attackers to obtain administrative access via sendcmd requests, as demonstrated by using "set TelnetCfg" commands to enable a TELNET service with specified credentials.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
ZTE -> F660 
ZTE -> F460 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/600724
https://community.rapid7.com/community/infosec/blog/2014/03/03/disclosure-r7-2013-18-zte-f460-and-zte-f660-webshellcmdgch-backdoor
http://www.myxzy.com/post-411.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top