Podatność CVE-2014-2342


Publikacja: 2014-05-30   Modyfikacja: 2014-05-31

Opis:
Triangle MicroWorks SCADA Data Gateway before 3.00.0635 allows remote attackers to cause a denial of service (excessive data processing) via a crafted DNP3 packet.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Trianglemicroworks -> Scada data gateway 

 Referencje:
http://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-14-149-01
http://www.trianglemicroworks.com/products/scada-data-gateway/what%27s-new

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top