Podatność CVE-2014-2355


Publikacja: 2015-01-16   Modyfikacja: 2015-01-17

Opis:
The (1) CimView and (2) CimEdit components in GE Proficy HMI/SCADA-CIMPLICITY 8.2 and earlier allow remote attackers to gain privileges via a crafted CIMPLICITY screen (aka .CIM) file.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
GE -> Intelligent platforms proficy hmi/scada cimplicity 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-14-289-02

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top