Podatność CVE-2014-2368


Publikacja: 2014-07-19

Opis:
The BrowseFolder method in the bwocxrun ActiveX control in Advantech WebAccess before 7.2 allows remote attackers to read arbitrary files via a crafted call.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Advantech -> Advantech webaccess 

 Referencje:
http://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-14-198-02

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top