Podatność CVE-2014-2537


Publikacja: 2014-03-18

Opis:
Memory leak in the TCP stack in the kernel in Sophos UTM before 9.109 allows remote attackers to cause a denial of service (memory consumption) via unspecified vectors.

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Sophos -> Unified threat management software 
Sophos -> Unified threat management 

 Referencje:
http://blogs.sophos.com/2014/02/20/utm-up2date-9-109/
http://www.securitytracker.com/id/1029920
http://secunia.com/advisories/57344

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top