Podatność CVE-2014-2543


Publikacja: 2014-04-08   Modyfikacja: 2014-04-09

Opis:
Buffer overflow in the Rendezvous Daemon (rvd), Rendezvous Routing Daemon (rvrd), Rendezvous Secure Daemon (rvsd), and Rendezvous Secure Routing Daemon (rvsrd) in TIBCO Rendezvous before 8.4.2, Messaging Appliance before 8.7.1, and Substation ES before 2.8.1 allows remote attackers to execute arbitrary code by leveraging access to a directly connected client and transmitting crafted data.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
TIBCO Rendezvous 8.4.1 Multiple Vulns
TIBCO
10.04.2014

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Tibco -> Rendezvous 
Tibco -> Substantiation es 
Tibco -> Messaging appliance 

 Referencje:
http://www.tibco.com/multimedia/rendezvous_advisory_20140408_tcm8-20763.txt
http://www.tibco.com/mk/advisory.jsp
http://www.securitytracker.com/id/1030070
http://www.securityfocus.com/bid/66744

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top