Podatność CVE-2014-2544


Publikacja: 2014-04-09   Modyfikacja: 2014-04-10

Opis:
Unspecified vulnerability in Spotfire Web Player Engine, Spotfire Desktop, and Spotfire Server Authentication Module in TIBCO Spotfire Server 3.3.x before 3.3.4, 4.5.x before 4.5.1, 5.0.x before 5.0.2, 5.5.x before 5.5.1, and 6.x before 6.0.2; Spotfire Professional 4.0.x before 4.0.4, 4.5.x before 4.5.2, 5.0.x before 5.0.2, 5.5.x before 5.5.1, and 6.x before 6.0.1; Spotfire Web Player 4.0.x before 4.0.4, 4.5.x before 4.5.2, 5.0.x before 5.0.2, 5.5.x before 5.5.1, and 6.x before 6.0.1; Spotfire Automation Services 4.0.x before 4.0.4, 4.5.x before 4.5.2, 5.0.x before 5.0.2, 5.5.x before 5.5.1, and 6.x before 6.0.1; Spotfire Deployment Kit 4.0.x before 4.0.4, 4.5.x before 4.5.2, 5.0.x before 5.0.2, 5.5.x before 5.5.1, and 6.x before 6.0.1; Spotfire Desktop 6.x before 6.0.1; and Spotfire Analyst 6.x before 6.0.1 allows remote attackers to execute arbitrary code via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Tibco -> Analyst 
Tibco -> Automation services 
Tibco -> Deployment kit 
Tibco -> Desktop 
Tibco -> Spotfire professional 
Tibco -> Spotfire server 
Tibco -> Web player 

 Referencje:
http://www.tibco.com/multimedia/spotfire_advisory_20140409_tcm8-20764.txt
http://www.tibco.com/mk/advisory.jsp

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top