Podatność CVE-2014-2589


Publikacja: 2014-03-24

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Dashboard Backend service (stats/dashboard.jsp) in SonicWall Network Security Appliance (NSA) 2400 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the sn parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Sonicwall -> Network security appliance 2400 
DELL -> Sonicwall network security appliance 2400 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/531364/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/66042
http://www.securitytracker.com/id/1029884
http://www.vulnerability-lab.com/get_content.php?id=1100
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/91766

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top