Podatność CVE-2014-2591


Publikacja: 2014-05-13   Modyfikacja: 2014-05-14

Opis:
Untrusted search path vulnerability in BMC Patrol for AIX 3.9.00 allows local users to gain privileges via a crafted library, related to an incorrect RPATH setting.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
BMC Patrol For AIX Insecure RPATH Use
Tim Brown
15.04.2014

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
BMC -> Patrol agent 

 Referencje:
https://www.portcullis-security.com/security-research-and-downloads/security-advisories/cve-2014-2591/
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Apr/199

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top