Podatność CVE-2014-2632


Publikacja: 2014-08-23   Modyfikacja: 2014-08-24

Opis:
Unspecified vulnerability in the WebTier component in HP Service Manager (SM) 7.21 and 9.x before 9.34 allows remote attackers to execute arbitrary code via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
HP -> Service manager 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/95448
http://www.securitytracker.com/id/1030756
http://www.securityfocus.com/bid/69377
http://secunia.com/advisories/60714
http://secunia.com/advisories/60028
http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/kb/docDisplay/?docId=emr_na-c04388127
http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/kb/docDisplay/?docId=emr_na-c04388127

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top