Podatność CVE-2014-2671


Publikacja: 2014-03-31

Opis:
Microsoft Windows Media Player (WMP) 11.0.5721.5230 allows remote attackers to cause a denial of service (memory corruption) or possibly have unspecified other impact via a crafted WAV file.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Windows Media Player 11.0.5721.5230 Memory Corruption PoC
TUNISIAN CYBER
25.03.2014

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Windows media player 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/92080
http://www.securityfocus.com/bid/66403
http://www.exploit-db.com/exploits/32477/
http://packetstormsecurity.com/files/125834

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top