Podatność CVE-2014-2719


Publikacja: 2014-04-22

Opis:
Advanced_System_Content.asp in the ASUS RT series routers with firmware before 3.0.0.4.374.5517, when an administrator session is active, allows remote authenticated users to obtain the administrator user name and password by reading the source code.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
ASUS RT Password Disclosure
David Longenecke...
18.04.2014

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.3/10
6.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
T-mobile -> Tm-ac1900 
ASUS -> Rt-ac68u 
ASUS -> Rt-ac66u firmware 
ASUS -> Rt-ac68u firmware 
ASUS -> Rt-n10e firmware 
ASUS -> Rt-n14u firmware 
ASUS -> Rt-n16 firmware 
ASUS -> Rt-n56u firmware 
ASUS -> Rt-n65u firmware 
ASUS -> Rt-n66u firmware 

 Referencje:
https://support.t-mobile.com/docs/DOC-21994
http://support.asus.com/download.aspx?m=RT-N66U+%28VER.B1%29
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Apr/225
http://dnlongen.blogspot.com/2014/04/CVE-2014-2719-Asus-RT-Password-Disclosure.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top