Podatność CVE-2014-2925


Publikacja: 2014-04-22

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Advanced_Wireless_Content.asp in ASUS RT-AC68U and other RT series routers with firmware before 3.0.0.4.374.5047 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the current_page parameter to apply.cgi.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
ASUS RT-AC68U Cross Site Scripting
Joaquim Brasil d...
05.04.2014

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
T-mobile -> Tm-ac1900 
ASUS -> Rt-ac68u 
ASUS -> Rt-ac68u firmware 

 Referencje:
https://support.t-mobile.com/docs/DOC-21994
http://www.securityfocus.com/bid/66669
http://www.asus.com/Networking/RTAC68U/HelpDesk_Download/
http://support.asus.com/download.aspx?m=RT-N66U+%28VER.B1%29
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Apr/59

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top