Podatność CVE-2014-2941


Publikacja: 2014-08-15

Opis:
** DISPUTED ** Cobham Sailor 6000 satellite terminals have hardcoded Tbus 2 credentials, which allows remote attackers to obtain access via a TBUS2 command. NOTE: the vendor reportedly states "there is no possibility to exploit another user's credentials."

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:C/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.1/10
6.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Pełny
Brak
Affected software
Cobham -> Ailor 6110 mini-c gmdss 
Cobham -> Sailor 6006 message terminal 
Cobham -> Sailor 6222 vhf 
Cobham -> Sailor 6300 mf / hf 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/269991

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top