Podatność CVE-2014-2962


Publikacja: 2014-06-19

Opis:
Absolute path traversal vulnerability in the webproc cgi module on the Belkin N150 F9K1009 v1 router with firmware before 1.00.08 allows remote attackers to read arbitrary files via a full pathname in the getpage parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Belkin Router N150 Path Traversal
Rahul Pratap Sin...
20.10.2015

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
Belkin -> N150 f9k1009 
Belkin -> N150 f9k1009 firmware 

 Referencje:
http://www.belkin.com/us/support-article?articleNum=109400
http://www.kb.cert.org/vuls/id/774788
https://www.exploit-db.com/exploits/38488/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top