Podatność CVE-2014-2964


Publikacja: 2014-08-15

Opis:
Cobham Aviator 700D and 700E satellite terminals have hardcoded passwords for the (1) debug, (2) prod, (3) do160, and (4) flrp programs, which allows physically proximate attackers to gain privileges by sending a password over a serial line.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Cobham -> Aviator 700d 
Cobham -> Aviator 700e 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/882207

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top