Podatność CVE-2014-3086


Publikacja: 2014-08-11   Modyfikacja: 2014-08-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the IBM Java Virtual Machine, as used in IBM WebSphere Real Time 3 before Service Refresh 7 FP1 and other products, allows remote attackers to gain privileges by leveraging the ability to execute code in the context of a security manager.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Websphere real time 
IBM -> Lotus domino 
IBM -> Lotus notes 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/59680
http://secunia.com/advisories/60622
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IV62634
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21680333
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21680334
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21686383
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21686824
http://www.securityfocus.com/bid/69183
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/94097

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top