Podatność CVE-2014-3129


Publikacja: 2014-04-30   Modyfikacja: 2014-05-01

Opis:
The Java Server Pages in the Software Lifecycle Manager (SLM) in SAP NetWeaver allows remote attackers to obtain sensitive information via a crafted request, related to SAP Solution Manager 7.1.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SAP -> Netweaver software lifecycle manager 

 Referencje:
https://service.sap.com/sap/support/notes/1894049
http://www.securitytracker.com/id/1030157
http://www.securityfocus.com/bid/67147
http://www.onapsis.com/resources/get.php?resid=adv_onapsis-2014-005
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Apr/294
http://scn.sap.com/docs/DOC-8218

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top