Podatność CVE-2014-3209


Publikacja: 2014-11-15   Modyfikacja: 2014-11-16

Opis:
The ldns-keygen tool in ldns 1.6.x uses the current umask to set the privileges of the private key, which might allow local users to obtain the private key by reading the file.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Nlnetlabs -> LDNS 

 Referencje:
https://www.nlnetlabs.nl/bugs-script/show_bug.cgi?id=573
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=746758
http://www.securityfocus.com/bid/67200
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2014/05/05/4
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2014/05/03/2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top