Podatność CVE-2014-3242


Publikacja: 2014-05-12

Opis:
SOAPpy 0.12.5 allows remote attackers to read arbitrary files via a SOAP request containing an external entity declaration in conjunction with an entity reference, related to an XML External Entity (XXE) issue.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Makina-corpus -> Soappy 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/67216
http://www.pnigos.com/?p=260
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2014/05/06/9
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2014/05/06/1
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/May/20

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top