Podatność CVE-2014-3323


Publikacja: 2014-07-17   Modyfikacja: 2014-07-18

Opis:
Directory traversal vulnerability in Cisco Unified Contact Center Enterprise allows remote authenticated users to read arbitrary web-root files via a crafted URL, aka Bug ID CSCun25262.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cisco -> Unified contact center enterprise 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1030612
http://www.securityfocus.com/bid/68686
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2014-3323

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top