Podatność CVE-2014-3348


Publikacja: 2014-09-10

Opis:
The SSH module in the Integrated Management Controller (IMC) before 2.3.1 in Cisco Unified Computing System on E-Series blade servers allows remote attackers to cause a denial of service (IMC hang) via a crafted SSH packet, aka Bug ID CSCuo69206.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Cisco -> Integrated management controller 
Cisco -> Unified computing system 
Cisco -> Unified computing system e140d 
Cisco -> Unified computing system e140dp 
Cisco -> Unified computing system e140s m1 
Cisco -> Unified computing system e140s m2 
Cisco -> Unified computing system e160d 
Cisco -> Unified computing system e160dp 
Cisco -> Unified computing system en120s m2 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140908-ucse
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2014-3348
http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=35588
http://www.securityfocus.com/bid/69652
http://www.securitytracker.com/id/1030813
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/95782

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top