Podatność CVE-2014-3412


Publikacja: 2014-05-20

Opis:
Unspecified vulnerability in Juniper Junos Space before 13.3R1.8, when the firewall in disabled, allows remote attackers to execute arbitrary commands via unspecified vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Juniper -> Junos space 
Juniper -> Junos space ja1500 appliance 
Juniper -> Junos space ja2500 appliance 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1030254
http://www.securityfocus.com/bid/67454
http://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10626

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top