Podatność CVE-2014-3462


Publikacja: 2017-08-07   Modyfikacja: 2017-08-08

Opis:
The ".encfs6.xml" configuration file in encfs before 1.7.5 allows remote attackers to access sensitive data by setting "blockMACBytes" to 0 and adding 8 to "blockMACRandBytes".

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Vgough -> Encfs 
Opensuse project -> Opensuse 
Opensuse project -> LEAP 
Opensuse -> LEAP 
Opensuse -> Opensuse 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2017-01/msg00090.html
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2014/05/14/2
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1097537
https://security.gentoo.org/glsa/201512-09

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top