Podatność CVE-2014-3468


Publikacja: 2014-06-05   Modyfikacja: 2014-06-06

Opis:
The asn1_get_bit_der function in GNU Libtasn1 before 3.6 does not properly report an error when a negative bit length is identified, which allows context-dependent attackers to cause out-of-bounds access via crafted ASN.1 data.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
GNU Libtasn1 3.5 asn1_get_bit_der function out-of-bounds access
Nikos
06.06.2014

Typ:

CWE-189

(Numeric Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Redhat -> Enterprise linux 
GNU -> Gnutls 
GNU -> Libtasn1 

 Referencje:
http://advisories.mageia.org/MGASA-2014-0247.html
http://git.savannah.gnu.org/cgit/libtasn1.git/commit/?id=1c3ccb3e040bf13e342ee60bc23b21b97b11923f
http://linux.oracle.com/errata/ELSA-2014-0594.html
http://linux.oracle.com/errata/ELSA-2014-0596.html
http://lists.gnu.org/archive/html/help-libtasn1/2014-05/msg00006.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2014-06/msg00002.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2014-06/msg00015.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-0594.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-0596.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-0687.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-0815.html
http://secunia.com/advisories/59408
http://secunia.com/advisories/60320
http://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/15000/400/sol15423.html
http://www.debian.org/security/2014/dsa-3056
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2015:116
http://www.novell.com/support/kb/doc.php?id=7015302
http://www.novell.com/support/kb/doc.php?id=7015303
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1102323

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top