Podatność CVE-2014-3517


Publikacja: 2014-08-07

Opis:
api/metadata/handler.py in OpenStack Compute (Nova) before 2013.2.4, 2014.x before 2014.1.2, and Juno before Juno-2, when proxying metadata requests through Neutron, makes it easier for remote attackers to guess instance ID signatures via a brute-force attack that relies on timing differences in responses to instance metadata requests.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Openstack -> Compute 
Openstack -> JUNO 
Openstack -> NOVA 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2014/07/17/2
https://bugs.launchpad.net/nova/+bug/1325128

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top