Podatność CVE-2014-3521


Publikacja: 2014-10-06

Opis:
The component in (1) /luci/homebase and (2) /luci/cluster menu in Red Hat Conga 0.12.2 allows remote authenticated users to bypass intended access restrictions via a crafted URL.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Redhat -> Conga 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1112813
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-1194.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top