Podatność CVE-2014-3562


Publikacja: 2014-08-21

Opis:
Red Hat Directory Server 8 and 389 Directory Server, when debugging is enabled, allows remote attackers to obtain sensitive replicated metadata by searching the directory.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Redhat -> Directory server 
Redhat -> Enterprise linux 
Fedoraproject -> 389 directory server 

 Referencje:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-1031.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-1032.html
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1123477

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top