Podatność CVE-2014-3575


Publikacja: 2014-08-26   Modyfikacja: 2014-08-27

Opis:
The OLE preview generation in Apache OpenOffice before 4.1.1 and OpenOffice.org (OOo) might allow remote attackers to embed arbitrary data into documents via crafted OLE objects.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
OpenOffice Targeted Data Exposure Using Crafted OLE Objects
Herbert
23.08.2014

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SUN -> Openoffice.org 
Redhat -> Enterprise linux desktop 
Redhat -> Enterprise linux server 
Redhat -> Enterprise linux workstation 
Apache -> Openoffice 
Apache -> Openoffice.org 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2014-08/0115.html
http://blog.documentfoundation.org/2014/08/28/libreoffice-4-3-1-fresh-announced/
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2014-September/137657.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0377.html
http://secunia.com/advisories/59600
http://secunia.com/advisories/59877
http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2014-3575.html
http://www.securityfocus.com/bid/69354
http://www.securitytracker.com/id/1030754
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/95420
https://security.gentoo.org/glsa/201603-05

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top