Podatność CVE-2014-3629


Publikacja: 2014-11-17

Opis:
XML external entity (XXE) vulnerability in the XML Exchange module in Apache Qpid 0.30 allows remote attackers to cause outgoing HTTP connections via a crafted message.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Apache Qpid 0.30 Induced HTTP Requests
Geshev
11.11.2014

Typ:

CWE-19

(Data Handling)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Apache -> QPID 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/129034/Apache-Qpid-0.30-Induced-HTTP-Requests.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/533943/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/71004
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/98575

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top