Podatność CVE-2014-3796


Publikacja: 2014-09-15

Opis:
VMware NSX 6.0 before 6.0.6, and vCloud Networking and Security (vCNS) 5.1 before 5.1.4.2 and 5.5 before 5.5.3, does not properly validate input, which allows attackers to obtain sensitive information via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Vmware -> NSX 
Vmware -> Vcloud networking and security 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/59938
http://www.securitytracker.com/id/1030835
http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2014-0009.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/95926

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top