Podatność CVE-2014-3811


Publikacja: 2014-09-29

Opis:
Juniper Installer Service (JIS) Client 7.x before 7.4R6 for Windows and Junos Pulse Client before 4.0R6 allows local users to gain privileges via unspecified vectors.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Juniper -> Juniper installer service client 
Juniper -> Junos pulse client 

 Referencje:
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10644

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top