Podatność CVE-2014-3814


Publikacja: 2014-06-13   Modyfikacja: 2014-06-16

Opis:
The Juniper Networks NetScreen Firewall devices with ScreenOS before 6.3r17, when configured to use the internal DNS lookup client, allows remote attackers to cause a denial of service (crash and reboot) via a sequence of malformed packets to the device IP.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Juniper -> Netscreen-5200 
Juniper -> Netscreen-5400 
Juniper -> Screenos 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/59026
http://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10632

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top