Podatność CVE-2014-3898


Publikacja: 2014-08-14

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Fujitsu ServerView Operations Manager 5.00.09 through 6.30.05 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Fujitsu -> Serverview operations manager 

 Referencje:
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2014-000091
http://jvn.jp/en/jp/JVN22534185/index.html
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/note/page20.html
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primequest/products/2000/catalog/manual/support/note_140729_svom.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top