Podatność CVE-2014-3997


Publikacja: 2014-12-05

Opis:
SQL injection vulnerability in the MetadataServlet servlet in ManageEngine Password Manager Pro (PMP) and Password Manager Pro Managed Service Providers (MSP) edition 5 through 7 build 7003, IT360 and IT360 Managed Service Providers (MSP) edition before 10.3.3 build 10330, and possibly other ManageEngine products, allows remote attackers or remote authenticated users to execute arbitrary SQL commands via the sv parameter to MetadataServlet.dat.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
ManageEngine Desktop Central / Password Manager Pro / IT360 SQL Injection
Pedro
21.08.2014

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine password manager pro 
Zohocorp -> Manageengine it360 
Manageengine -> It360 
Manageengine -> Password manager pro 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Aug/55
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Aug/85
https://raw.githubusercontent.com/pedrib/PoC/master/ManageEngine/me_dc_pmp_it360_sqli.txt
https://raw.githubusercontent.com/pedrib/PoC/master/msf_modules/manageengine_dc_pmp_sqli.rb

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top