Podatność CVE-2014-4685


Publikacja: 2014-07-24

Opis:
Siemens SIMATIC WinCC before 7.3, as used in PCS7 and other products, allows local users to gain privileges by leveraging weak system-object access control.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Siemens -> Simatic pcs7 
Siemens -> Wincc 

 Referencje:
http://www.siemens.com/innovation/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-214365.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top