Podatność CVE-2014-4728


Publikacja: 2014-09-30

Opis:
The web server in the TP-LINK N750 Wireless Dual Band Gigabit Router (TL-WDR4300) with firmware before 140916 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a long header in a GET request.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
TP-LINK WDR4300 XSS / Denial Of Service
Oz Elisyan
23.09.2014

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Tp-link -> Tl-wdr4300 
Tp-link -> Tl-wdr4300 firmware 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/128343/TP-LINK-WDR4300-XSS-Denial-Of-Service.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Sep/80
http://www.securityfocus.com/archive/1/533499/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/533501/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/70037
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/96140

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top