Podatność CVE-2014-4835


Publikacja: 2015-01-17

Opis:
IBM ServerGuide before 9.63, UpdateXpress System Packs Installer (UXSPI) before 9.63, and ToolsCenter Suite before 9.63 place credentials in logs, which allows local users to obtain sensitive information by reading a file.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Serverguide 
IBM -> Toolscenter suite 
IBM -> Updatexpress system packs installer 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/95629
http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=MIGR-5096777

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top