Podatność CVE-2014-4963


Publikacja: 2014-07-15

Opis:
Shopizer 1.1.5 and earlier allows remote attackers to modify the account settings of arbitrary users via the customer.customerId parameter to shop/profile/register.action.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Shopizer -> Shopizer 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Jul/38
http://www.securityfocus.com/archive/1/532726/100/0/threaded

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top