Podatność CVE-2014-5024


Publikacja: 2014-07-24

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in sgms/panelManager in Dell SonicWALL GMS, Analyzer, and UMA before 7.2 SP1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the node_id parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
SonicWALL GMS 7.2 Build 7221.1701 Cross Site Scripting
William Costa
23.07.2014

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Sonicwall -> Analyzer 
Sonicwall -> Global management system 
Sonicwall -> Uma em5000 
DELL -> Sonicwall analyzer 
DELL -> Sonicwall global management system 
DELL -> Sonicwall umaem5000 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/127575/SonicWALL-GMS-7.2-Build-7221.1701-Cross-Site-Scripting.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Jul/125
http://secunia.com/advisories/60287
http://www.securityfocus.com/bid/68829
https://support.software.dell.com/product-notification/128245

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top