Podatność CVE-2014-5209


Publikacja: 2020-01-08

Opis:
An Information Disclosure vulnerability exists in NTP 4.2.7p25 private (mode 6/7) messages via a GET_RESTRICT control message, which could let a malicious user obtain sensitive information.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
NTP -> NTP 
F5 -> Big-iq adc 
F5 -> Big-iq centralized management 
F5 -> Big-ip access policy manager 
F5 -> Big-iq cloud 
F5 -> Big-ip advanced firewall manager 
F5 -> Big-iq cloud and orchestration 
F5 -> Big-ip analytics 
F5 -> Big-iq device 
F5 -> Big-ip application acceleration manager 
F5 -> Big-iq security 
F5 -> Big-ip application security manager 
F5 -> Enterprise manager 
F5 -> Big-ip domain name system 
F5 -> Iworkflow 
F5 -> Big-ip edge gateway 
F5 -> Mobilesafe 
F5 -> Big-ip global traffic manager 
F5 -> Websafe 
F5 -> Big-ip link controller 
F5 -> Big-ip local traffic manager 
F5 -> Big-ip policy enforcement manager 
F5 -> Big-ip protocol security module 
F5 -> Big-ip wan optimization manager 
F5 -> Big-ip webaccelerator 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/95841
https://support.f5.com/csp/article/K44942017
https://support.f5.com/csp/article/K44942017?utm_source=f5support&utm_medium=RSS

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top