Podatność CVE-2014-5286


Publikacja: 2015-02-18   Modyfikacja: 2015-02-19

Opis:
The ActiveMatrix Policy Manager Authentication module in TIBCO ActiveMatrix Policy Agent 3.x before 3.1.2, ActiveMatrix Policy Manager 3.x before 3.1.2, ActiveMatrix Management Agent 1.x before 1.2.1 for WCF, and ActiveMatrix Management Agent 1.x before 1.2.1 for WebSphere allows remote attackers to gain privileges and obtain sensitive information via unspecified vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
TIBCO ActiveMatrix Policy Manager/Agent vulnerabilities
tibco
22.02.2015

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Tibco -> Activematrix management agent 
Tibco -> Activematrix policy agent 
Tibco -> Activematrix policy manager 

 Referencje:
http://www.tibco.com/services/support/advisories/activematrix-advisory_20150218
http://www.tibco.com/mk/advisory.jsp
http://www.tibco.com/assets/blt1b18947cad32d1c4/2014-007-advisory.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top