Podatność CVE-2014-5407


Publikacja: 2014-09-15

Opis:
Multiple stack-based buffer overflows in Schneider Electric VAMPSET 2.2.136 and earlier allow local users to cause a denial of service (application halt) via a malformed (1) setting file or (2) disturbance recording file.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.4/10
6.4/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Schneider-electric -> Vampset 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-14-254-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top