Podatność CVE-2014-5408


Publikacja: 2014-11-05

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the login script in the Wind Farm Portal on Nordex Control 2 (NC2) SCADA devices 15 and earlier allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the username parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Nordex -> Nordex control 2 scada 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-14-303-01
http://www.securityfocus.com/bid/70851

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top